Wednesday, May 14, 2014

CoCo : bye bye 長髮 , chops locks for wig program

好多blog 友都知CoCo 有一把長長既頭髮, 由BB 留到而家~
呢個貪靚每更家係死都唔肯剪佢把頭發

一個月前, 我開始說服佢剪頭髮, 而令佢態度軟化既
係一個愛的原因~


Mamii : CoCo, 你有好多頭髮, 可唔可以送D 比病左因為醫緊病無左頭髮既小朋友
然後, show 左 網上一D因為癌症治療而無頭髮既小朋友相片比佢睇
 

開頭CoCo 堅持 : they are not sick, they are baby~
直至我show 左一張比教大個個小朋友光頭既相佢睇, 佢先明白佢地係sick

然後我同佢講 : 佢地無晒頭髮, 你可唔可以分D比佢?
CoCo 微笑點頭 :)

呢日, 我地就去左髮型屋, 同CoCo 既Baby Hair 講bye bye

真係好長好長呢~


洗個頭先~~~ 


COCO 好似有D擔心


後恢了嗎?

家姐陪伴在則,


鼓勵CoCo


其實都有D唔捨得, 但係頭髮始終要剪, 同埋一個女孩子自信不應該祇來自長髮 :)各為如果希望參加呢個頭髮捐贈既活動, 記得最短要Cut 7 寸
( 我幫CoCo 剪左10 寸 )仲要同髮型師講聲你既用途, 佢會幫你將頭髮預先束起有小小鬱鬱寡歡.......其實CoCo 唔知會剪咁多....當佢"稍"到咁短時...... 有小小膽心佢會喊....


剪短左即刻見返你個BB 樣


怨念....?其實都好可愛啊? 係咪?


一樣咁型又咁cute


剪完輕鬆晒....我地不停讚佢靚佢又好似開心返~


我仲特登同佢去文具鋪買左個靚靚小學生最潮拜既 " 豬囉Pat " 頭Cool開心晒~~~CoCo : 我成功喇~~~
獻上既頭髮, 除左比患癌既小朋友做假髮, 亦送上我地既祝福同關愛對於一個咁愛自己把長髮既小朋友黎講
媽媽真係比CoCo 200 分!
愛心, 勇感!之後經好多人讚賞佢既新髮型CoCo 好快就接受,

而且仲好開心好鍾意自己既新形像呢~


其實外國一早就有呢個 chops locks for wig program


好多小朋友都為患癌既小朋友捐出自己既頭髮
如果你都關注兒童癌病, 亦想捐出你地既頭髮,
可以聯絡以下中心希望得到CoCo 心愛既頭髮既小朋友佔染CoCo 既Happy Power
祝佢早日康復!!
====================================================================== 
快D Like 我地既 Facebook, 跟貼我地既Blog update 啦~~

No comments: