Monday, September 05, 2005

五個怪癖.... / 2005年09月05日(月)

8月26日,我收到豆B比我o既Message:
娟娟 我收到個blog tag.... 我點中你將佢繼續流傳落去呀!... 就係寫低自己五個怪癖..然後再邀請5個朋友繼續寫! =p~~ 嘻嘻~~如果你有時間就 寫低啦!
於是...我諗左好耐呢.......因為我好似冇乜怪癖.......不過諗左好耐又覺得哩五樣幾怪...
1.訓覺一定要有兩個枕頭,一個用來壓住個肚...哩個習慣由BB時己有,否則睡不着
2.銀包或手袋裹一定有頂夾
3.不能與人共用一張被訓覺,就算結左婚.......我都仲未習慣,而家努力改善中.....
4.鍾意用膠紙貼自己手背..........met 落黎的感覺好正
5.搭飛機超過3小時會發din...蘇妖空姐不停問:「仲有幾耐先到!=_="」
可能仲有D更怪.....不過自己唔覺得姐
Tag from Dou-B.net

No comments: